Forfatter Arkiv for Daniel Nielsen

Daniel har en sund interesse for software udvikling og alt hvad der hører til. Han arbejder primært som Agile Coach // Scrum Master. Interessen for udviklingsprocesser og samarbejde mellem mennesker har været tilstede fra første job og er ikke blevet mindre de seneste 10 år.

Podcast: Scrum Master Toolbox.

Som en del af min daglige rutine, kører jeg i dag i bil ca 1 time hver vej til kontoret. Jeg er modstander af spildtid, så jeg får hørt en del podcasts. En af dem jeg nyder er Scrum Master Toolbox (SMT). Hvad er det så? SMT er en daglig podcast, og den gode Vasco Duarte har en gæst om ugen. Hver ugedag har et tema og ideen er…

Hvad er en Scrum Master egentlig?

… og hvad vil det sige at være Scrum Master for et team? De overvejelser har jeg gjort mig en del af i den sidste tid, da jeg har fået et Scrum Master lignende ansvar for et nyt team. Den klassiske Scrum Master Ifølge Scrum Guide er en Scrum Masters overordnede formål formuleret således: “The Scrum Master is responsible for ensuring Scrum is understood…

Hurtige hypoteser

KMD2.0 er en hypotesedrevet forandringsproces. Når vi (Business Transformation) går ind for at forandre et forretningsområde, bruger vi derfor tid på at få opsat de vigtigste hypoteser for området. Men hvordan udleder man hurtigst et sæt af brugbare hypoteser for et forretningsområde til det videre analysearbejde? Til at kickstarte hypotesearbejdet kan man bruge hypoteseworkshops. I KMD2.0 samler vi alle ledere og udvalgte repræsentanter (forretningsspecialister,…

Enden for Agile Excellence

Som nogen måske husker, startede jeg denne blog i forbindelse med et nyt initiativ i KMD kaldet Agile Excellence. I forbindelse med Agile Conference @ Danske Bank holdt jeg et oplæg om agil udvikling i KMD. Titlen var Agile Journey at KMD – the rise and fall of Agile Excellence. Som titlen på både dette indlæg og præsentationen antyder, er Agile Excellence-eventyret ovre. Dels…

Den gode Backlog

Når vi har besøgt forskellige dele af KMD, har vi bemærket forskellige syn på kravstyringen i forhold til produkterne. Nogen har en god opsamling af: Kundeønsker Fejl fundet i driften Andre interessenters ønsker … andre knap så meget. Selvom vi har set kravstyringen som mangelfuld, er det ikke ensbetydende med, at forretningsområdet selv ser det sådan. Det kan snildt være, at de tjener penge…

Agile modeller

Jeg er flere gange blevet mødt med spørgsmålet: “I det der agil udvikling, hvornår designer man så datamodellen?” Spørgeren kan tænkes at være en lettere forvirret løsningsarkitekt med en vandfaldsbaggrund. Derfor bunder deres bekymring typisk i vanen om, at man da altid analyserer og designer sine løsninger up-front. Hvordan gør man så? Hvis der er et og kun et scrumteam tilknyttet projektet, er svaret…

Warstory: En kompleks og omskiftelig verden

Når et projekt er i den indledende opstart og man som område prøver at sætte rammerne for det fremtidige samarbejde er der mange overvejelser der skal gøres. Business case og andet bruges som input til en grov release planlægning og dermed også som input til backlog. Personale fra både forretning og udvikling skal allokeres og roller og ansvar skal placeres. Brugen af near-shore /…

Lancering af agilt community. It’s hard!

I regi af Agile Excellence har vi introduceret en del teams for den agile verden og der findes flere områder i KMD, der kører agilt uden vores hjælp. Vi vil gerne sikre et forum for alle med interesse i agil udvikling, så de har et sted at udveksle deres erfaringer, specielt ScrumMastere og Product Owners. KMD har netop relanceret vores intranet på en SharePoint…

Husk at tage ejerskab ellers dør I

Hvordan kan vi sikre os, at vi ikke bare forplumrer og forværrer tingene i de enkelte områder? Hvordan definerer vi om et besøg fra Agile Excellence i et område har været en succes? For mig personligt er det et mål at få de enkelte teams til at tage både ansvar for, og ejerskab af, processen. Uden ejerskab havner man i en situation hvor man…

Når det eneste værktøj man har, er en hammer

Jeg har for nyligt besøgt et team bestående af få udviklere, en projektleder og flere service-konsulenter og forretningsspecialister. Detaljerne i besøget vil jeg ikke komme ind på her, men kort sagt vil jeg nævne at vi brugte god tid på at forstå forretningsområdet og teamets normale hverdag. Denne diskussion førte til at teamet fravalgte en Scrum process, mens de aktivt tilvalgte en Kanban process.…