Når Scrum ikke skalerer

 

I Danske Bank har vi i flere år arbejdet med at implementere agilitet i Group IT i form af introducering af både Scrum og Kanban. De seneste år har fokus vægtet stabile teams meget højt, hvilket stiller nye krav til den resterende del af organisationen.

Problemstilling

Mange medarbejdere og projekter har været vænnet til at der nedsættes en midlertidig projektgruppe til løsning af specifikke opgaver i forbindelse med et projekt. Det har været svært at vedligeholde 100 % allokeret bemanding, da deltagerne i projekterne hurtigt bliver nøglepersoner for andre dele af organisationen. Yderligere giver den midlertidige projektgruppe udfordringer i forhold til viden, som ikke allerede findes i gruppen eller som tabes på gulvet når projektgruppen opløses ved projektafslutning. Et sidste emne som jeg vil nævne her er skiftende prioriteter. Et projekt kan let opstartes med en høj prioritet for organisationen, som ændrer sig over tid på grund af trends i markedet.

Definition

Stabile teams – teams hvor deltagerne forbliver de samme uanset opgavernes karakter og udfordringer.

Løsning

I flere konkrete tilfælde har vi indført stabile teams der vedbliver i længere perioder – nogle i flere år. Det har en lang række fordele, som fastholdelse af viden og kompetencer, mulighed for at skabe synergi, opbygning af team viden, etablering af high performing teams, m.m. Teams inddeles efter bedste psykologi-teorier i størrelser af 7 +/- 2 personer med en skelen til både holistiske- og tekniskekompetencer.

Når man introducerer stabile teams opstår der et “hulrum” i forhold til den traditionelle tanke omkring et projekt og en projektgruppe. For at løse dette har vi søgt inspiration i moderne metoder som Scaled Agile Framework (SAFe). SAFe er et rammeværk der forslår løsninger og strukturer til implementering af lean-agile praktikker i enterprise omgivelser.

Rent praktisk har vi indført følgende:

  1. Obligatorisk Product Backlog på afdelingsniveau med indhold tilsvarende Epics begrebet fra SAFe
  2. Obligatorisk Product Backlog på teamniveau med indhold tilsvarende Feature begrebet fra SAFe
  3. Valgfri Sprint og Release Backlog på teamniveau med indhold tilsvarende User Stories og Task begreberne

Yderligere har vi indført følgende møderække til at skabe agilitet i organisationen:

  • Periodisk ledelsesprioritering i samarbejde med forretningen omkring Product Backlog på afdelingsniveau
  • Periodisk product owner prioritering og team tildeling af opgaver på Product Backlog på teamniveau
  • Valgfri, periodisk, sprint planlægning af opgaver til Sprint og Release Backlog på teamniveau

I praksis betyder det at afdelingen nu har et fuldt overblik over hvilke teams der arbejder med hvilke opgaver på et givent tidspunkt. Det udmønter sig i bedre koordinering af afhængigheder samt en mere moden tilgang til at skifte prioriteter som følge af ændringer i behov hos forretningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *